Prispevamo k večji varnosti v prometu

Prispevamo k večji varnosti v prometu

Promet je del našega vsakdana, zato se na Cestelu zavedamo pomembnosti strokovnega pristopa k reševanju prometne problematike.

Uničene ceste zaradi preobteženih tovornih vozil, neprimerna postajališča za šolske avtobuse in problematično obnašanje voznikov so pereče teme, s katerimi se srečujejo številne lokalne skupnosti. Naši prometni strokovnjaki z več kot 30 let izkušnjami v prometnem inženirstvu vam bodo svetovali pri izbiri prave rešitve.

Napredne rešitve za upravljanje s prometom

Tehtanje vozil

Preobtežena tovorna vozila so eden najpogostejših prometnih problemov, s katerim se soočajo krajevne skupnosti in občine. Z rednim tehtanjem tovornjakov vplivamo na večjo prometno varnost in daljšo življenjsko dobo cestne infrastrukture.

Prikrite meritve hitrosti in hrupa

Z napravo, ki izgleda kot obcestni količek, pridobimo realne podatke o hitrosti vozil in hrupu, ki ga povzročajo. Naši prometni strokovnjaki na podlagi teh podatkov pripravijo analizo prometa, ki služi kot osnova za ukrepe in omejitve.

BUSko

V mnogih naseljih so avtobusna postajališča za šolske otroke slabo označena. S pisano podobo in svetlobnimi signali tabla BUSko voznike opozarja na prisotnost otrok, ki ob cesti čakajo na šolski avtobus.

BrezMobilca

Sistem BrezMobilca zazna uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in prek opozorilne table voznike opozori na njihovo nevarno početje. Sistem pripomore k izrazitemu zmanjšanju uporabe mobilnikov na odseku namestitve.

cestel
rešitve

SiWIM

SiWIM je sistem za tehtanje tovornjakov med vožnjo, s pomočjo katerega lahko pridobite podatke o dejanski teži tovornjakov in vplivih tovornega prometa na ceste in mostove.

Prevozni načrti

Izdelava prometnih načrtov in elaboratov za izvajanje izrednih prevozov, začasnih prometnih ureditev zaradi gradbenih del, pridobivanje soglasij za cestne zapore itd.

Izvedbeni načrti

Priprava tehničnega poročila z opisom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, predlogom ukrepov in popisom del s količinami in predračunom ter oceno investicije.

Vzdrževanje in umerjanje tehtnic

Smo uradni zastopnik in pooblaščeni vzdrževalec tehtnic za osne pritiske švicarskega proizvajalca HAENNI.

Skupaj opravljenih že 5745 meritev

Ostanite na tekočem

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

S sistemom SiWIM smo v dvajsetih letih izvedli meritve v več kot 30-ih državah po vsem svetu, v uporabi pa je tudi na celotnem slovenskem avtocestnem omrežju in državnih cestah.

Razvoj sistema je v celoti plod domačega znanja in v svetovnem merilu predstavlja edinstven produkt za tehtanje vozil med vožnjo.