BUSko

REŠITVE CESTEL
Kaj je BUSko?

Kaj je BUSko?

BUSko je pojasnjevalna tabla unikatnega izgleda, ki vizualno komunicira z vozniki in jim podaja nedvoumne informacije ter s tem podzavestno vpliva na hitrost in način vožnje voznikov.

S svojo pisano podobo in svetlobnimi signali bo v vašem okolju nasičenim z informacijami izstopal, voznika pravočasno stimuliral ter tako pripomogel k večji varnosti naših najmlajših v prometu.

Namen postavitve

Namen postavitve

Prometno varnostni izziv predstavlja predvsem neustrezna označenost čakališč in posledično otrok ob cesti, ki čakajo na šolski avtobus. Vozniki zato velikokrat niso dovolj pozorni na njihovo prisotnost in ne prilagodijo načina in hitrosti vožnje.

Opozorilno-obvestilne table se postavijo na šolskih avtobusnih postajališčih, načeloma na mestih, kjer niso doseženi pogoji za označitev avtobusnega postajališča skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, namestitev pa se opravi brez kakršnihkoli posegov v samo cestišče.

»BUSko table so odličen sistem za opozarjanje otrok na šolskih poteh. S tem sistemom se je bistveno povečala prometna varnost naših najmlajših na lokacijah postavitve.«

Občina Ptuj

»Z BUSkoti smo zelo zadovoljni, ker povečujejo varnost otrok na šolskih postajališčih.«

Občina Vrhnika

»Nove table vplivajo na obnašanje voznikov. Slednji prenehajo pospeševati in so bolj pozorni na okolico v bližini table. Če nevarnosti ne zaznajo, nadaljujejo z vožnjo, vendar bolj pazljivo. To daje predstavo o tem, kako koristne so lahko te table.«

Izjava starša

Različici table BUSko:

PASIVNI BUSko

Sestavljata ga slikovit drog ter pojasnjevalna tabla s prikupno grafiko. Površina celotne table z drogom je izdelana iz svetlobno odbojnih materialov in ima osnovno rumeno barvo.

AKTIVNI BUSko

Z dodatnimi LED utripajočimi lučkami aktivno opozarja voznike na prisotnost otrok na cesti. Lučke s pomočjo brezžične aktivacije utripajo samo ob prisotnosti otrok, ki imajo pri sebi poseben detektor za aktivacijo.

Vprašajte nas

Želite več informacij?

Preverite še druge rešitve:

Prikrite meritve hitrosti

Z napravo, ki izgleda kot obcestni količek, pridobimo realne podatke o hitrosti vozil in hrupu, ki ga povzročajo. Naši prometni strokovnjaki na podlagi teh podatkov pripravijo analizo prometa, ki služi kot osnova za ukrepe in omejitve.

BrezMobilca

Sistem BrezMobilca zazna uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in prek opozorilne table voznike opozori na njihovo nevarno početje. Sistem pripomore k izrazitemu zmanjšanju uporabe mobilnikov na odseku namestitve.

Izvedbeni načrti

Priprava tehničnega poročila z opisom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, predlogom ukrepov in popisom del s količinami in predračunom ter oceno investicije.

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

Cestel je že več kot 30 let eno od vodilnih svetovnih podjetij na področjih prometnih analiz, prometne varnosti in tehtanja težkih vozil med vožnjo.