Prispevamo k večji varnosti v prometu

Že več kot 30 let pomagamo pri izboljšanju prometne varnosti v Sloveniji in po svetu z razvojem produktov, analizami prometa in tehničnim svetovanjem.

Prispevamo k večji varnosti v prometu
Enostavne rešitve za večjo prometno varnost

Naše rešitve pripomorejo k boljšemu upravljanju z infrastrukturo in varnejšim cestam v v lokalnem okolju, saj sodelujemo tako z upravljavci infrastrukture kot s krajevnimi skupnostmi.

Od problema do rešitve v zelo kratkem času! Kontaktirajte naše prometne strokovnjake, ki bodo v celoti poskrbeli za brezhibno izpeljavo projekta.

najbolj tehnološko dovršeni sistem za mostno tehtanje tovornih vozil med vožnjo na svetu.

30

let izkušenj

Priljubljene rešitve:

Tehtanje vozil

Preobtežena tovorna vozila so eden najpogostejših prometnih problemov, s katerim se soočajo krajevne skupnosti in občine. Z rednim tehtanjem tovornjakov vplivamo na večjo prometno varnost in daljšo življenjsko dobo cestne infrastrukture.

Prikrite meritve hitrosti in hrupa

Z napravo, ki izgleda kot obcestni količek, pridobimo realne podatke o hitrosti vozil in hrupu, ki ga povzročajo. Naši prometni strokovnjaki na podlagi teh podatkov pripravijo analizo prometa, ki lahko služi kot osnova za ukrepe in omejitve.

BrezMobilca

Sistem BrezMobilca zazna uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in prek opozorilne table voznike opozori na njihovo nevarno početje. Sistem pripomore k izrazitemu zmanjšanju uporabe mobilnikov na odseku namestitve.

Skupaj opravljenih že 5745 meritev

Ostanite na tekočem

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

Cestel je že več kot 30 let eno od vodilnih svetovnih podjetij na področjih prometnih analiz, prometne varnosti in tehtanja težkih vozil med vožnjo.