Izvedbeni načrt

cestel rešitve
Kaj so izvedbeni načrti?

Kaj so izvedbeni načrti?

V našem podjetju s pomočjo strokovnjakov, lastnim znanjem in opremo že vrsto let pripravljamo izvedbene načrte, ki so sestavljeni iz tehničnega poročila, dimenzioniranja voziščne konstrukcije in popisom del s količinami in oceno stroškov.

Glede na podano vizualno oceno stanja vozišča je potem mogoče predvideti okvirno vrsto obnove, na podlagi katere so podane osnove za oceno stroškov obnove. S tem upravljavec dobi plan obnov asfaltnih vozišč v kratkoročnem obdobju (1 do 5 let).

Komu je namenjeno?

Komu je namenjeno?

Izvedbeni načrti so namenjeni vsem upravljavcem cestnih omrežij za poznavanje stanja njihove cestne infrastrukture in za pripravo planov obnov in vzdrževanja. Samo s poznavanjem stanja je namreč mogoče planirati obnove in predvideti potrebna sredstva za več let v prihodnost.

Varnostni načrt

Pred izvedbo gradbenih del na cestah je potrebno pridobiti varnostni načrt, ki je sestavni del projektne dokumentacije.

V podjetju Cestel pripravljamo varnostne načrte že vrsto let s pomočjo izkušenih strokovnjakov.

Vprašajte nas

Želite več informacij?

Preverite še druge rešitve:

SiWIM

SiWIM je sistem za tehtanje tovornjakov med vožnjo, s pomočjo katerega lahko pridobite podatke o dejanski teži tovornjakov in vplivih tovornega prometa na ceste in mostove.

Prevozni načrti

Izdelava prometnih načrtov in elaboratov za izvajanje izrednih prevozov, začasnih prometnih ureditev zaradi gradbenih del, pridobivanje soglasij za cestne zapore itd.

BUSko

V mnogih naseljih so avtobusna postajališča za šolske otroke slabo označena. S pisano podobo in svetlobnimi signali tabla BUSko voznike opozarja na prisotnost otrok, ki ob cesti čakajo na šolski avtobus.

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

Cestel je že več kot 30 let eno od vodilnih svetovnih podjetij na področjih prometnih analiz, prometne varnosti in tehtanja težkih vozil med vožnjo.