Tehtanje in kontrola dimenzij

cestel rešitve
Zakaj statično tehtanje vozil?

Zakaj statično tehtanje vozil?

Preobtežena in nepravilno naložena vozila resno škodujejo cestišču in zmanjšujejo življenjsko dobo cest, zaradi česar je nadzor tovornega prometa s statičnim tehtanjem ključnega pomena za zagotavljanje večje prometne varnosti ter daljše življenjske dobe cestne infrastrukture.

Naše terenske ekipe so popolnoma opremljene za izvedbo statičnih tehtanj, ki jih v sodelovanju s policijo in redarji vsakodnevno izvajamo po vsej državi. S statičnimi tehtanji imamo tako dolgoletne izkušnje, na podlagi katerih smo pridobili ogromno tehničnega znanja s področja tovornega prometa.

Več tehtanj, manj stroškov z vzdrževanjem cest

Več tehtanj, manj stroškov z vzdrževanjem cest

S stališča uničevanja infrastrukture so problematični tako lokalni viri tovornih vozil (kamnolomi, lesna industrija, gradbišča itd.), kot tudi preobtežena vozila, ki se z avtoceste preusmerijo na lokalno cesto.
Lokalne ceste niso načrtovane za visoke prometne obremenitve, zato je škoda, ki jo preobtežena vozila tam povzročijo, ogromna.

Reden nadzor nad tovornimi vozili zato pomeni direkten prihranek pri vzdrževanju cest, manjše število cestnih zapor, ugotovljene kršitve pa služijo tudi kot podlaga za kaznovanje. Nadzor poteka v sodelovanju s policijo, v občinah pa nadzor nad tovornim prometom izvajamo skupaj s pristojno redarsko službo, ki lahko kot pooblaščena oseba izda nalog za kaznovanje.

Statična tehtanja

Statična tehtanja

Naše terenske ekipe so popolnoma opremljene za izvedbo statičnih tehtanj, ki jih v sodelovanju s policijo in redarji vsakodnevno izvajamo po vsej državi. S statičnimi tehtanji imamo tako dolgoletne izkušnje, na podlagi katerih smo pridobili ogromno tehničnega znanja s področja tovornega prometa.

Celovit nadzor

Naše storitve

Izvajamo statična tehtanja tovornih vozil, kontrolo osnih pritiskov in dimenzij izrednih prevozov ter nadzor nad gradbiščnim prometom. Z našim sistemom SiWIM pa lahko tudi tehtamo tovorni promet med vožnjo

Vzdrževanje in umerjanje tehtnic

Pri Cestelu smo pooblaščeni serviser za vzdrževanje, postopke umerjanja ter pridobivanje ustreznih certifikatov s strani Urada za meroslovje v Ljubljani za tehtnice osnih pritiskov znamke HAENNI.

Vprašajte nas

Želite izvedeti več o tehtanju in kontroli?

Preverite tudi:

SiWIM

SiWIM je sistem za tehtanje tovornjakov med vožnjo, s pomočjo katerega lahko pridobite podatke o dejanski teži tovornjakov in vplivih tovornega prometa na ceste in mostove.

Izvedbeni načrt

Priprava tehničnega poročila z opisom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, predlogom ukrepov in popisom del s količinami in predračunom ter oceno investicije.

Prevozni načrti

Izdelava prometnih načrtov in elaboratov za izvajanje izrednih prevozov, začasnih prometnih ureditev zaradi gradbenih del, pridobivanje soglasij za cestne zapore itd.

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

Cestel je že več kot 30 let eno od vodilnih svetovnih podjetij na področjih prometnih analiz, prometne varnosti in tehtanja težkih vozil med vožnjo.