Prevozni načrti

cestel rešitev
Strokovna izvedba

Strokovna izvedba

S strokovno ekipo podjetja Cestel vam pomagamo pri izdelavi prevoznih načrtov in elaboratov prometnih ureditev za potrebe izvajanja izrednih prevozov po slovenskih cestah. Pri tem predlagamo najustreznejše prevozne poti, posege in ukrepe na cestni infrastrukturi, prometno signalizacijo in opremo.

Začasne prometne ureditve

Začasne prometne ureditve

Ukvarjamo se tudi z izdelavo projektov začasnih prometnih ureditev za potrebe izvajanja gradbenih in vzdrževalnih del (delne in popolne zapore cest ali druge spremembe obstoječih prometnih režimov) in pridobivanjem dovoljenj za delnih ali popolnih cestnih zapor in soglasij strank v postopkih po zakonu o upravnem postopku (dovoljenja, soglasja, mnenja, pogoji upravljavcev in vzdrževalcev cestno prometne, telekomunikacijske, energetske in druge infrastrukture).

Vprašajte nas

Želite več informacij?

Preverite še druge rešitve:

SiWIM

SiWIM je sistem za tehtanje tovornjakov med vožnjo, s pomočjo katerega lahko pridobite podatke o dejanski teži tovornjakov in vplivih tovornega prometa na ceste in mostove.

Izvedbeni načrti

Priprava tehničnega poročila z opisom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, predlogom ukrepov in popisom del s količinami in predračunom ter oceno investicije.

BUSko

V mnogih naseljih so avtobusna postajališča za šolske otroke slabo označena. S pisano podobo in svetlobnimi signali tabla BUSko voznike opozarja na prisotnost otrok, ki ob cesti čakajo na šolski avtobus.

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

Cestel je že več kot 30 let eno od vodilnih svetovnih podjetij na področjih prometnih analiz, prometne varnosti in tehtanja težkih vozil med vožnjo.