SiWIM

en sistem za večjo varnost cest in premostitvenih objektov

cestel
rešitve
Kaj je SiWIM?

Kaj je SiWIM?

SiWIM je sistem za mostno tehtanje tovornih vozil med vožnjo, s pomočjo katerega lahko pridobite podatke o dejanski obteženosti tovornjakov in vplivih tovornega prometa na ceste in mostove.

Preobteženi tovornjaki so izjemno problematični predvsem za lokalne ceste, ki niso bile načrtovane za visoke obremenitve, zaradi katerih pride do hitre degradacije voziščne konstrukcije.

 

 

S pravimi podatki do večje varnosti v prometu

S pravimi podatki do večje varnosti v prometu

S pomočjo podatkov, ki jih zajema SiWIM, naši strokovnjaki analizirajo promet, določijo delež preobteženih tovornjakov, izračunajo preostalo življenjsko dobo cestišča in oceno škode, ki so jo na cestnem odseku povzročila preobtežena vozila.

Zbrane podatke pa lahko uporabimo tudi za oceno stanja mostov, ki služi kot osnova za boljše upravljanje s premostitvenimi objekti.

Kako deluje sistem SiWIM?

Potrebujemo obstoječ most

Za meritve s sistemom SiWIM potrebujemo obstoječ most, kamor namestimo tehtalne senzorje.

Brez gradbenih posegov

Sama postavitev sistema, ki ne zahteva cestne zapore mostu, je izvedena v enem dnevu in ne poškoduje mostne konstrukcije.

Merjenje in analiza podatkov

Po namestitvi izvedemo kalibracijo in pričnemo z meritvijo – dolžina le-te je odvisna od želja naročnikov, običajno pa lahko že ob dvotedenski meritvi dobimo dober pregled dejanskega stanja tovornega prometa. Po zaključku projekta sistem odstranimo z mostu, naročnik meritve pa prejme poročilo z ugotovitvami in zaključki.

SiWIM
storitev

Zaupajte nam vaše potrebe, ostalo prepustite nam.

SiWIM

Preverite še druge rešitve:

Statično tehtanje

Preobtežena tovorna vozila so eden najpogostejših prometnih problemov, s katerim se soočajo krajevne skupnosti in občine. Z rednim tehtanjem tovornjakov vplivamo na večjo prometno varnost in daljšo življenjsko dobo cestne infrastrukture.

Izvedbeni načrti

Priprava tehničnega poročila z opisom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, predlogom ukrepov in popisom del s količinami in predračunom ter oceno investicije.

Prevozni načrti

Izdelava prometnih načrtov in elaboratov za izvajanje izrednih prevozov, začasnih prometnih ureditev zaradi gradbenih del, pridobivanje soglasij za cestne zapore itd.

Pišite nam

Želite več informacij?

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

S sistemom SiWIM smo v dvajsetih letih izvedli meritve v več kot 30-ih državah po vsem svetu, v uporabi pa je tudi na celotnem slovenskem avtocestnem omrežju in državnih cestah.

Razvoj sistema je v celoti plod domačega znanja in v svetovnem merilu predstavlja edinstven produkt za tehtanje vozil med vožnjo.