Operacija »Digitalna transformacija v podjetju CESTEL d.o.o.« je prejela sofinanciranje

15. 09. 2022

Operacija »Digitalna transformacija v podjetju CESTEL d.o.o.« je prejela sofinanciranje Evropske unije preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU).

Namen operacije je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Cilj naložbe je:

  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Finančna podpora: 100.000,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.