Dinamični monitoring stanja mostov in prometnih obremenitev

Dinamični monitoring stanja mostov in prometnih obremenitev

13. 07. 2023

Cestel je v sodelovanju s podjetjema Dewesoft in Essebi uspešno zaključil pilotni projekt dinamičnega monitoringa mostu Tomačevo in spremljanja prometnih obremenitev.

V sklopu projekta je bil na most nameščen Cestelov SiWIM MkIV sistem za tehtanje tovornih vozil med vožnjo, obenem pa je bil most opremljen še z Dewesoftovimi pospeškomeri in laserskim merilnikom odklona. Podatki iz vseh nameščenih senzorjev so prikazani v skupni aplikaciji, kar omogoča strokovnjakom za mostove spremljanje obnašanja mostne konstrukcije v realnem času in preučevanje vpliva prehoda tovornih vozil na sam most.

Podjetje Cestel se sicer v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo ukvarja z zbiranjem podatkov o stanju mostov že več kot 20 let. Monitoring mostov v realnem času pa postaja v zadnjem času vse pomembnejša panoga, saj so premostitveni objekti del kritične infrastrukture, v povprečju pa so stari že skoraj 50 let.

Več o pilotnem projektu na mostu Tomačevo pa si lahko preberete na povezavi.

Želite več informacij o naših storitvah?