Projekt za razvoj inovativne rešitve upravljanja z mostovi izbran na natečaju Interreg

Projekt za razvoj inovativne rešitve upravljanja z mostovi izbran na natečaju Interreg

22. 05. 2023

Cestelu je skupaj z mednarodnimi partnerji uspelo pridobiti evropska sredstva za razvoj cenovno dostopnega sistema za upravljanje z mostovi. Projekt BIM4CE pod vodstvom Tehniške univerze Dresden je bil izbran med 280 projekti, poleg Cestela pa bodo v njem sodelovali še Zavod za gradbeništvo, Raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan, italijanska podjetja Gruppo FOS, CSP ICT Innovation in Tecnositaf ter nemško podjetje Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft.

Glavni cilj projekta bo razvoj sistema za nadzor mostov, ki bo cenovno dostopen in uporaben na večjem številu mostov. Pri sistemih za nadzor mostov sta namreč danes prisotna dva problema: ti sistemi so dragi, obenem pa so s stališča strojne in programske opreme prilagojeni za vsak most posebej. Glede na to, da je večina mostov v EU stara nekaj desetletij, bo potreba po tovrstnih sistemih vse večja, saj strokovnjaki za mostove pri sprejemanju odločitev potrebujejo kakovostne podatke o obnašanju konstrukcije premostitvenih projektov.

V Cestelu se z zbiranjem podatkov, ki jih pri svojih analizah uporabljajo tudi strokovnjaki za mostove, ukvarjamo že več kot 20 let. V projekt BIM4CE bomo tako prinesli svoje izkušnje s tega področja, obenem pa želimo prek sodelovanja z drugimi partnerji svoje znanje še nadgraditi.