Vizualna ocena stanja vozišč

rešitve cestel
Namen rešitve

Namen rešitve

Vizualna ocena stanja vozišč je namenjena upravljavcem cestnih omrežij za poznavanje stanja njihove cestne infrastrukture in za pripravo planov obnov in vzdrževanja.

Samo s poznavanjem stanja celotnega omrežja cest je namreč lahko izdelati plan obnov in predvideti potrebna sredstva za več let v prihodnosti.

Kako deluje?

Kako deluje?

Z vizualno oceno stanja vozišč se opiše poškodovanost vozišč, lahko pa tudi stanje bankin, pločnikov, kolesarskih stez in ostalih prometnih površin, pa tudi odvodnjavanja. Na voziščih se ocenjuje razpokanost, obrabljenost, udarne jame in zakrpanost, na željo upravljavca pa tudi morebitne druge zanj pomembne lastnosti.

Metodologija za vizualno oceno stanja vozišč, kakršno uporablja tudi Direkcija RS za infrastrukturo za državne ceste, vsebuje za vsako vrsto poškodbe vozišča njeno jakost in površino. S primernimi utežmi posameznih poškodb se izračuna indeks poškodovanosti.

Ocena poškodovanosti vozišča

Glede na doseženo vrednosti indeksa poškodovanosti na homogenem odseku lahko vozišče uvrstimo v razred poškodovanosti od zelo dobrega do zelo slabega.

Meje med razredi poškodovanosti so izbrane tako, da z razredom poškodovanosti povemo tudi že nujnost ukrepanja na mrežni ravni:

  • razred poškodovanosti zelo slabo in slabo pomeni, da je vozišče potrebno takojšnje obnove,
  • razred poškodovanosti mejno pomeni, da bo vozišče v bližnji prihodnosti potrebno obnove,
  • razred poškodovanosti dobro in zelo dobro pa pomeni, da obnove v bližnji prihodnosti še ne bo potrebno izvesti.

 

Ocena obnove

Glede na vizualno oceno stanja vozišč v slabem ali zelo slabem stanju je mogoče predvideti okvirno vrsto obnove (zamenjava obrabne plasti, zamenjava obrabne in nosilne plasti, zamenjava celotne voziščne konstrukcije), s čimer so podane osnove za oceno stroškov obnove. S tem upravljavec dobi plan obnov asfaltnih vozišč v prihodnjem obdobju (1 do 5 let).

Rezultati vizualne ocene stanja vozišč se prikažejo z diagrami, iz katerih je razviden odstotek (in dolžina) cestnega omrežja v posameznem stanju (primer na sliki) ali na karti omrežja.

Ostanite na tekočem

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

Podjetje CESTEL d.o.o. razpolaga z znanjem in lastno opremo za izvajanje vizualne ocene stanja vozišč in prikazov rezultatov. Za izvajanje vizualne ocene stanja vozišč cestna zapora ni potrebna.