Varnostni načrt

cestel rešitve
Kdaj je potrebna izdelava?

Kdaj je potrebna izdelava?

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Varnostni načrt je obvezna vsebina PZI projektne dokumentacije. S tem načrtom se dejansko planira postopek gradnje objekta.

Izdelujemo ga v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) in vsebuje določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču. Upoštevana morajo biti temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.

Priprava varnostnih načrtov pred pričetkom izvedbe gradbenih del na cesti.

Stanje cest bistveno vpliva na razvoj gospodarstva.

Zato morajo ceste zagotavljati varen in čim manj oviran promet v vseh razmerah oziroma, pod določenimi pogoji, v vseh vremenskih razmerah tekom leta. Ne nazadnje je od stanja cest zelo odvisna tudi prometna varnost vseh udeležencev v prometu.

Zaradi tega je vzdrževanje cest dejavnost posebnega pomena in je od obsega in kakovosti vzdrževanja odvisno stanje in življenjska doba tega velikega infrastrukturnega bogastva.

Prijava na enovice

Varnost je naša vizija

Varnost je naša vizija

V podjetju Cestel d.o.o. pripravljamo varnostne načrte že vrsto let s pomočjo izkušenih strokovnjakov.