Projekt Žalec: s tehtanjem tovornih vozil do trajnejše infrastrukture

Projekt Žalec: s tehtanjem tovornih vozil do trajnejše infrastrukture

16. 08. 2023

V juniju se je Občina Žalec odločila za enotedensko tehtanje tovornih vozil med vožnjo, saj so pred kratkim izvedli več investicij v cestno infrastrukturo. Z meritvijo so želeli pridobiti podatke o prometnih obremenitvah tovornih vozil, ki vozijo po občinskih cestah, s poudarkom na lokalnih virih težkega prometa. Promet iz kamnolomov, žag, deponij in drugih tovrstnih lokacij je lahko problematičen, ker je nadzora nad tovornimi vozili na lokalnih cestah malo, obenem pa so te ceste projektirane za relativno nizke prometne obremenitve. Škoda, ki jo v lokalnem okolju povzročijo preobremenjeni tovornjaki, je zato bistveno višja kot na ostalih cestah.

Mostni sistem za tehtanje vozil med vožnjo SiWIM MkIV, s katerim smo izvedli meritev, je prenosen, namestimo pa ga pod most. Vozniki tovornih vozil ga zato ne opazijo, podatki, ki jih sistem zajema, pa tako odražajo dejansko stanje, ki se na cestah odvija vsak dan.

Ob analizi podatkov smo opazili več skupin preobremenjenih tovornih vozil, ki se iz prej omenjenih lokacij vozijo vsak dan ob isti uri. Prav tako smo za cestni odsek izračunali skupne prometne obremenitve in jih primerjali s prometnimi obremenitvami, za katere je bila cesta načrtovana. Tako smo lahko določili dejansko zmanjšanje življenjske dobe voziščne konstrukcije zaradi preobremenjenih vozil, ki jih projektanti ob načrtovanju niso mogli predvideti. V poročilu smo tudi identificirali najbolj problematične kategorije tovornih vozil s stališča preobremenitev. Ti podatki bodo občini pomagali pri učinkovitejšem nadzoru nad tovornim prometom in kvalitetnejšem načrtovanju in vzdrževanju cest.

Spletna aplikacija SiWIM S omogoča boljše načrtovanje nadzora nad tovornim prometom

Preobtežena tovorna vozila niso problematična le z vidika nelojalne konkurence prevoznikom, ki spoštujejo določila o največji dovoljeni masi in osnih obremenitvah, pač pa imajo izjemno negativen vpliv tudi na poškodovanje cest in mostov. Ceste so v večini primerov projektirane na življenjsko dobo 20 let, zaradi preobteženih tovornih vozil pa se lahko njihova življenjska doba izrazito zmanjša. Takšne ceste je potrebno zato obnavljati predčasno in pogosteje, kar pomeni obremenitev občinskega proračuna in zastoje zaradi gradbenih del.

Vas zanimajo meritve s SiWIM sistemom?

Vas zanimajo meritve s SiWIM sistemom?