Pomembnost WIM podatkov za prometne in gradbene inženirje

Pomembnost WIM podatkov za prometne in gradbene inženirje

17. 07. 2023

V reviji Glas gospodarstva, ki jo izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, je bil objavljen članek o pomembnosti podatkov, ki jih zbiramo s sistemi za tehtanje vozil med vožnjo (ang. weigh-in-motion, WIM).

Podatki o klasifikaciji in številu težkih vozil, predvsem pa informacije o njihovih osnih obremenitvah in skupni masi, so izjemnega pomena za kvalietno projektiranje cest in mostov ter načrtovanje vzdrževalni del na infrastrukturi. Preobtežena tovorna vozila so namreč glavni vzrok za uničene ceste, zato je ključnega pomena, da imajo strokovnjaki dostop do realnih podatkov o prometnih obremenitvah.

Članek je dostopen prek povezave.